Menu Close

Модлитва противу страха

Ја не мусим страшити сѧ.
Страх јe убийца розума.
Страх јe малаја смєрть, приношајучя пълноје уничтоженe.
Ја бѫду сѧ вѣтати с мојым страхом обліка к обліке.
Ја хте уможнам сѧ јeму проидати понад мноју и скрôз мѧ, и коґда он хтѣше да сѧ
проидал, ја бѫду сѧ смотрати вѫтрешным оком и бѫду сѧ видѣти пѫть ґо.
Ґде быше сѧ проидал страх, тамо бѫде ничто.
Зôстам сѧ само ја.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *