Menu Close

Glåvna

Dobrodošli na saǐtu novoslovnicy!

Novoslovnica je pomočnym međuslověnskym jazykom, zazovanym do uproštenä govorenä među råzličnymi predstavnikami slověnskyh narodov. Vsękyǐ čelověk može sę dojednati do komuny (splåčenstva) råzvojarov novoslovnicy i dodati svojy myslï do neji.

Na saǐtu možete znaǐdati materialy po izučenü jazyka, a takođe råzličny vęzky na zdrojy i linky.

5 ročin råzvoju

Projekt sę započïnaše v 2014 ročinji

Međunarodne korystane

Jazyk je sposôbnym zajednati 350 mln čelověkov od 20 rôznyh narodov

Bogatstvo i izraznostj

Bogatstvo jazyka i sposoby izraženä myslï umnožnut novoslovnicu byti govoróvym i knižóvnym jazykom slověnov

Slov u slovniku nyně

Čïstostj slovnistva

Råvnověs korystanä ïnojazyčnyh i rodnyh slov v jazyku s vëlïkšymi možnostämi dlä rodnyh slov.

Pověstnostj ŝvųčnistva

Etimologičnostj fonetiky i pravopisa, preråbotana dlä dnešnoga korystanä.

Mnogoråzličnostj mòlvnicy

Sposôbnostj gramatičnyh (mòlvničnyh) form tvořati izrazy, sojodnosno s myslïü govornika.