Menu Close

Glåvna

Dobrodošli na saǐtu novoslovnicy!

Novoslovnica je pomočnym međuslověnskym jazykom, zazovanym do uproštenä govorenä među råzličnymi predstavnikami slověnskyh narodov. Vsękyǐ čelověk može sę dojednati do komuny (splåčenstva) råzvojarov novoslovnicy i dodati svojy myslï do neji.

Na saǐtu možete znaǐdati materialy po izučenü jazyka, a takođe råzličny vęzky na zdrojy i linky.

4 ročiny råzvoju

Projekt sę započïnaše v 2014 ročinji

Međunarodne korystane

Jazyk je sposôbnym zajednati 350 mln čelověkov od 20 rôznyh narodov

Bogatstvo i izraznostj

Bogatstvo jazyka i sposoby izraženä myslï umnožnut novoslovnicu byti govoróvym i knižóvnym jazykom slověnov

Slov u slovniku nyně
It was a far 2013, when I found out some existed Pan-Slavic zonal constructed languages, but that was nothing of I had been seeking for. Thus, I started this project, named Novoslovnica. The language with rich grammar and purified lexic, still easy in use and clear in understanding. Novoslovnica is supposed to become the official language for Slavs, able to be used in literature, science and in common use.
George Carpow
Creator

Čïstostj slovnistva

Råvnověs korystanä ïnojazyčnyh i rodnyh slov v jazyku s vëlïkšymi možnostämi dlä rodnyh slov.

Pověstnostj ŝvųčnistva

Etimologičnostj fonetiky i pravopisa, preråbotana dlä dnešnoga korystanä.

Mnogoråzličnostj mòlvnicy

Sposôbnostj gramatičnyh (mòlvničnyh) form tvořati izrazy, sojodnosno s myslïü govornika.