Menu Close

Versions

VersionDateDescription
1.011.06.2014Ztvořane Novoslovnicy | Novoslovnica's launch
1.111,08.2014Změna korystovanä jotovanyh sámoglåsek (ë, ï, ö, ä). Nyně oni značut samo męgky zvųcy. Dlä jotovanä korystame dvôbukvy (je, ji, jo, ja).
2.004.10.2014Změna spręgy ĝlaĝolov
2.113.01.2015Změna korystovanä bukvy ó (prevråtana v ô, ó - dôlga). Změna korystovanä bukvy Ѯ (prevråtana v Ќ (X)).
3.021.07.2015Změna sklona ǐmęnikov. Změna konečnic prilogov (z Ó do E).
3.104.12.2015Dodavane bukvy å do azbuky jazyka.
3.220.01.2016Změna nepostoǐnyh sámoglåsek v sufiksah slov (Ò ili O v E)
3.312.03.2016Zanïžane ličnostï męgkyh sámoglåsek (ïä, ïë -> ija, ije)
3.412.07.2016Změna konečnic prilogov (z E na O) i pridavnikov (z O na E).