Menu Close

HVĀLAZPĚV GUSITOV

Prevëdeno Igorom Ačkasovym (avtorskyĭ pravopis)

Ktoryji sutj bôžyji bojcy
Daĭ zakona jega,
Prošaĭte od Bôga pomoči
Daĭ pověrite vo nego,
Konečno vsëdy so nim hte zvitęzite.

Hristos za grěhi vašy je stoja,
Dúžej stokrāt je oběča,
Poslě kto za ĝo hte pađa,
Věčnostj hte pojimā;
Blågo vsękomu, ktor za pravdu hte mre.

Pan-ůt je velit sę ne strašati
Zaĝubcov tělesnyh,
Je velit ŭvo bôju pađati
Za ljubj vašyh bližnyh.

Če strělači daĭ kopjency
Poręda vitęzjskoga,
Sudlicency daĭ cepency
Lüda rozličnoga,
Ne zabudnuĭte pro Pana štedroga!

Vrågov vy ne sę strašaĭte,
Na počety jih ne smotřaĭte,
Pana vašoga vo sredcu māĭte,
So nimo za ĝo bôjovaĭte
Daĭ pred vrågami vy ne utekaĭte!

Davno Čëhy je rečili
Daĭ prislovicu je māli,
Če podle dobroga Pana
Dråga jestï̈ dobra.

Vy pakosty daĭ drabanty,
Pamętaĭte pro duši,
Vy za lačnostj daĭ kradbu
Životov ne tratjte
Daĭ na vgodnostäh sę ne zaustavjte!

Gůslo vse pamętaĭte,
Ktoro vam je dano,
Getmanov vaših pozoraĭte,
Hrani jin inoga,
Smotřaš, a rędicy důrže sę kůždyĭ.

Daĭ so tem veselo kriknite
Rykuče: Na nih, gr na nih!
Brånu vašu rųkama čuvaĭte,
Bog jestj Pan naš, kriknite!